Dobšinská zima 2018 a ďalšie informácie pre súťažiacich

Posted on Posted in Aktuality, Dobšinská zima 2018

Podujatie Dobšinská zima 2018 sa neodvratne blíži a s termínom jeho štartu prichádza každý deň aj nejaká nová informácia pre súťažiacich.

Do štartu prvého tohtoročného podujatia zaradeného do seriálu Regionálny Rally Pohár, ale aj Minirally Cup ostávajú ešte dva týždne. Napriek tomu organizátor podujatia Dobšinská zima 2018, Autoklub EHC Dobšinský kopec a Mesto Dobšiná naplno pripravujú nielen trate, ale zverejňujú aj tohtoročné predpisy pre jednotlivé seriáli.

V rámci seriálu Regionálny Rally Pohár sa na stránke organizátora http://zima.dobsinskykopec.com/ objavujú stále nové a nové dokumenty. Jedným z nich je aj Žiadosť o registráciu do seriálu RRP 2018. Okrem tohto veľmi dôležitého dokumentu zverejnil organizátor aj najnovšie predpisy pre seriál RRP 2018 (http://zima.dobsinskykopec.com/wp-content/uploads/2018/01/SportovyRRP_2017.pdf), ktoré boli Rally komisiou SAMŠ odsúhlasené iba pred pár dňami.

Inak na tom nie je ani seriál Minirally Cup, ktorého registrácia rovnako prebieha, pričom odkaz na registračnú stránku rovnako nájdete na stránke organizátora podujatia Dobšinská zima 2018, čiže na http://zima.dobsinskykopec.com/

V poslednej tlačovej správe sme si pripomenuli aj konečné výsledky minuloročného seriálu RRP. Dnes si spoločne pripomeňme kto sa z víťaztva tešil v minuloročnej sezóne v rámci seriálu MRC.

Absolútnymi víťazmi seriálu sa stala s počtom bodov 140, dvojica Minarovič – Španko, jazdiaca na vozidle Subaru Impreza WRX STi. Rovnaká dvojica si zároveň pripísala aj víťazstvo v rámci hodnotenia triedy A4.

Druhé miesto celkového poradia, so stratou 39 bodov na víťaza seriálu, patrilo v roku 2017 v seriáli MRC posádke Bartošík – Pecník, ktorá si nakoniec odviezla zo seriálu aj druhé miesto v triede A4.

Nielen víťazstvo v triede A3, ale aj tretie miesto absolútneho poradia patrilo po sezóne 2017 v rámci seriálu MR posádke Polovka – Turczányi.

Víťazom triedy A1 sa v sezóne 2017 stala dvojica Schwarzbacher – Schmidtová. V A2-kách dominovala posádka Turanský – Turanský, v Z5-kách to boli Andrišek s Husenicom a v Z6-kách najlepšie zajazdil Valas.

Pri pohľade do predbežného zoznamu prihlásených na Dobšinskú zimu 2018 musíme konštatovať, že spomedzi práve spomínaných, úspešných posádok MRC, doposiaľ chýbajú iba absolútni víťazi Minarovič so Špankom a víťazi triedy Z5 Andrišek s Husenicom. Veríme však, že rovnako ako rada mnohých ďalších posádok, aj najrýchlejšie posádky minuloročného MRC na štarte v Dobšinej dňa 3.februára 2018 uvidíme.

Ak túžite po najnovších informáciách prislúchajúcim k Dobšinskej zime 2018 sledujte web stránku organizátora: http://zima.dobsinskykopec.com/. V prípade ak máte záujem sledovať, či sa už aj vaši favoriti prihlásili na podujatie, pozrite si zoznam prihlásených na http://www.sams-asn.sk/prihlaska3.php.

Miro Majláth