Dobšinská zima 2018 – Prihlasovanie uzavreté, vydané Vykonávacie nariadenia

Posted on Posted in Aktuality, Dobšinská zima 2018

Úderom polnoci v pondelok 29.1.2018 bolo uzatvorené prihlasovanie súťažiacich na Dobšinskú zimu 2018. Ich počet sa pritom zvýšil na viac ako osemdesiat súťažných posádok. Zároveň boli vydané Vykonávacie nariadenia č.1, upravujúce Zvláštne ustanovenia.

Ako sme už písali, počet prihlásených na Dobšinskú zimu 2018, sa zastavil presne na čísle 80. Pri pohľade na mená, ktoré sa v Dobšinej už počas nadchádzajúcej soboty, čiže 3.2.2018 predstavia, treba konštatovať, že fanúšikovia budú mať možnosť sledovať jazdcov ako Koči, Majerčák, Odložilík, Kukučka, Drotár, Bisaha,  ale aj jedného z najúspešnejších slovenských okruhových jazdcov – Rosinu. A presne toto sú jazdci, ktorí sa umiestňujú pravidelne na najvyšších priečkach absolútneho poradia v rámci Majstrovstiev Slovenska v rally. Nielen jazdci, či ich spolujazdci však nadchnú v Dobšinej fanúšikov rally súťaží, rovnako sa o to postará aj technika s ktorou budú na Dobšinskej zime 2018 štartovať. Bodaj by aj nie, veď na tratiach by sa mali zjaviť štyri vozidlá špecifikácie R5, ale aj množstvo „veľkých“ štvorkoliek v podobe vozidiel Mitsubishi, či Subaru. Samozrejme ak k nim pripočítame množstvo predo, či zadokoliek o zábavu v Dobšinej určite nebude núdza.

Spoločne s uzávierkou zoznamu prihlásených uzreli svetlo sveta aj Vykonávacie nariadenia č.1, ktoré upravujú Zvláštne ustanovenia vydané k podujatiu Dobšinská zima 2018. V nich sú uvedené zmeny času otvorenia servisného parkoviska, ale aj administratívneho, či technického preberania, ale aj zverejnenia predbežnej záverečnej klasifikácie. Podstatnou zmenou je umiestnenie technického preberania, ktoré sa bude konať v Hasičskej zbrojnici DHZ na ulici SNP v Dobšinej.

Rovnako ako sme už upozorňovali v predchádzajúcej tlačovej správe aj teraz by sme radi upozornili jazdcov na fakt, že na administratívne preberanie sú povinní prísť s už vytlačenou prihláškou a technickou kartou vozidla.

V rámci technického preberania musia samozrejme predložiť príslušné doklady od súťažného vozidla, ale aj povinnú výbavu jazdca a spolujazdca. Tá v prípade seriálu MRC zahŕňa motoristickú prilbu, kombinézu s dlhým rukávom, pričom táto sa odporúča nehorľavá a môže byť aj po ukončení homologizácie. Ďalej musí jazdec a spolujazdec predložiť k nahliadnutiu pevnú obuv s uzavretou špicou a pätou a motoristické rukavice v prípade jazdca. Ostatné odporúčania sú uvedené v príslušných predpisoch.

V prípade seriálu RRP je jazdec aj spolujazdec povinní predložiť technickým komisárom ku kontrole prilbu schválená pre cestnú premávku alebo homologovaná pre automobilový šport. Kombinézy musia mať zvýšenú odolnosť voči plameňom. Povinné sú rukavice so zvýšenou odolnosťou voči plameňom a povinná je aj športová obuv nad členky. Je doporučené používať kompletne ohňovzdorný odev podľa štandardu FIA 8856–2000.

Opätovne pripomíname súťažiacim Dobšinskej zimy 2018 možnosť využiť na administratívne a technické preberanie už piatok podvečer, čím predídu stresom pri sobotňajšej obhliadke súťažných tratí. Navyše po ukončení súťaže budú odovzdávané ceny najlepším trom posádkam na cieľovej rampe. Následné odovzdávanie cien bude uskutočnené v Kultúrnom dome Dobšiná podľa časového harmonogramu.

Dúfame, že sme všetkým súťažiacim podali týmto dostatočné vysvetlenie o drobných zmenách, ktoré boli vydané vo Vykonávacích nariadeniach a dostatočne podrobne sme im vysvetlili čo všetko potrebujú predložiť v rámci administratívneho a technického preberania v rámci podujatia Dobšinská zima 2018.

Miro Majláth