Zverejnenie časového harmonogramu

Posted on Posted in Aktuality, Dobšinská zima 2022

S pochopením pre všetkých štartujúcich, ktorí potrebujú čo najskôr poznať rozsah pripravovanej súťaže, dnes zverejňujeme Časový harmonogram XVII. ročníka Dobšinskej zimy 2022.

Už pri prvom letmom pohľade na rozpis tratí je vidieť väčší počet sekcií a ostrých kilometrov. K tradičným meraným úsekom, akými sú Vyšná Maša (Žrebčín), Vlčia dolina (Podkova) a Eurobus sa harmonogram rozšíril o nový úsek Etelka. Ten sa nachádza v Nižnej Slanej, v priestore vedľa Huty Etelka, ktorá patrí medzi najcennejšie technické pamiatky regiónu a dodnes dokumentuje význam baníctva a hutníctva na Gemeri. Mimochodom, aby sme neboli len pri suchých číslach kilometrov,  dodajme, že Hutu vybudoval v roku 1867 gróf Emanuel Andrássy a pomenoval ju po svojej mame. Žiaľ, Huta Etelka fungovala len do roku 1907.

XVII. ročník Dobšinskej zimy 2022 má naplánovaných osem rýchlostných skúšok, ktoré sú rozdelené do troch sekcií. Už tradične by sa malo začínať na „Zrebčíne“, po ktorom nasleduje „Podkova“. Sekciu uzatvorí areál Eurobusu. Už v druhej sekcii potom „Zrebčín“ nahradí nový meraný úsek okolo “Etelky“. V záverečnej tretej sekcii sa bude finišovať tretím prejazdom „Eurobusu“ a „Etelkou“. Takto zostavená súťaž má spolu 26,56 ostrých kilometrov, pričom spojovacie úseky merajú sedemdesiat kilometrov. Celkový súčet kilometrov Dobšinskej zimy 2022 je navrhnutý na 97 km, pričom však organizátor súťaže si vyhradzuje právo zmeny v prípade akýchkoľvek nepredvídaných okolností.

Termín súťaže XVII. ročníka Dobšinej zimy sa blíži a preto nezaškodí pripomenúť si tiež, že prihlasovať sa môžete stále cez našu webovú stránku www.dobsinskykopec.com, kde v sekcii „Jazdci“ nájdete prihlášku aj Zvláštne ustanovenia. Spôsob prihlasovanie a je upresnený Článkom 4, Zvláštnych ustanovení. Aktualizovaný Zoznam prihlásených nájdete na našej webovej stránke.

Ľuboš Kašický