Kontakt

Mestský úrad Dobšiná
SNP 554
049 25 Dobšiná
 

Riaditeľ:
Marcel Kollárik

 

Tlačový tajomník:
Miroslav Majláth

 

+421 (0) 903 934 222
 info@dobsinskykopec.com