Dobšinská zima 2018 z pohľadu spôsobilých vozidiel

Posted on Posted in Aktuality, Dobšinská zima 2018

V poslednom článku o Dobšinskej zime 2018, ale aj predpisoch pre Regionálny Rally Pohár sme skončili pri tom, kto všetko a za akých podmienok môže v rámci spomínaného seriálu štartovať. Dnes si povieme niečo o spôsobilých vozidlách.

Súťažné vozidlá musia byť v súlade s technickými predpismi pre skupiny A, N, R, H, NH, A/SK, N/SK, F/SK, pričom tieto vozidlá môžu byť testované a mať platný preukaz športového vozidla. Všetky podrobnosti o výbave spomínaných vozidiel sa dozviete na web stránke: http://www.sams-asn.sk/pdf/dok001639.pdf na stránke 41 – 42.

Z dôvodu, že automobilový šport musí byť v prvom rade bezpečný, aj pre seriál RRP sú predpísané minimálne bezpečnostné požiadavky vozidiel. To znamená, že súťažné vozidlo musí mať bezpečnostnú klietku. Tá musí byť zhotovená podľa prílohy JMŠP FIA (http://www.sams-asn.sk/pdf/dok002009.pdf). Jej minimálne prevedenie musí byť pre vozidlá do objemu dva litre ako pre skupinu P NTP, v prípade objemu motora nad dva litre podľa prepisov pre skupinu F NTP. V prípade sedadiel majú byť podľa štandardu FIA, môžu byť po skončení životnosti, respektíve môže byť použité sedadlo „športové“ s integrovanou opierkou hlavy. Bezpečnostné pásy sú požadované podľa štandardu FIA, pričom môžu byť aj po skončení životnosti. Samozrejme nesmú vykazovať akékoľvek známky poškodenia. V závislosti od charakteru súťaže musí organizátor v ZU uviesť, či sú prípustné aj vozidlá bez EČV. V prípade ak je to povolené, musí byť uvedené za akých podmienok.

Toto boli najzákladnejšie informácie o tom s akými vozidlami sa môžu prihlásiť potencionálni súťažiaci do seriálu RRP, ktorého sezóna odštartuje práve na podujatí Dobšinská zima 2018. Samozrejme všetky vozidlá budú rozdelené do jednotlivých tried podľa objemu ich motora nasledovane:
Trieda X1 – do 1300 cm3
Trieda X2 – od 1300 do 1600 cm3
Trieda X3 – od 1600 do 2000 cm3 vrátane dieselových vozidiel
Trieda X4 – s objemom nad 2000 cm3
Vozidlá s preplňovaným motorom budú započítané do objemových tried na základe ich prepočítaného objemu, ktorý sa vynásobí koeficientom 1,7. V prípade dieselových motorov budú vozidlá zaradené podľa nominálneho objemu motora.

Poďme sa však, okrem spôsobilých vozidiel pozrieť aj na to, ako dopadol seriál Regionálny Rally Pohár 2017 z pohľadu konečných výsledkov. Absolútnymi víťazmi RRP 2017 zo 145 bodmi sa stala posádka, ktorá sa divákom predstavila s vozidlom LADA VAZ 2107, Roland Pecúch a Viktória Dudášová. Okrem celkového víťazstva tejto dvojici patrilo aj víťazstvo v triede X2. Druhá priečka a zisk 97 bodov v absolútnom poradí patrila posádke Rudolf Domby – Katarína Dombyová, ktorí zároveň v spolupráci s vozidlom BMW 318 Ti E36 Compact brali aj celkové víťazstvo v triede X3.

Trojicu najúspešnejších posádok so ziskom 82 bodov v rámci RRP 2017 uzatvárala posádka Ján Ďurej – Adam Žigo jazdiaca na vozidle Škoda Fabia. Okrem spomínaného ocenenia im zároveň patrila aj druhá priečka v triede X3. Aby sme boli úplný, v triede X1 bodovala iba jediná posádka, Mário Tóth s Attilom Szakalom na Škode 120 LS a v triede X4 rovnako iba jedna posádka, František Blaščík s Matúšom Lukáčom na vozidle BMW M3. V rámci seriálu RRP bojovala aj posádka, v ktorej sa za volantom predstavila žena. Tou bola Jaroslava Schmiedtová, ktorú vo vozidle Peugeot 206 navigoval Ján Balogh.

Veríme, že nielen spomínané posádky, ale aj množstvo ďalších sa divákom predstaví aj tohto roku na Dobšinskej zime 2018, ktorá odštartuje dňa 3.februára 2018 v Dobšinej.

Či sa tak stane, alebo nie, môžete pravidelne sledovať v zozname prihlásených. Ten nájdete na adrese http://www.sams-asn.sk/prihlaska3.php.

Miro Majláth