Dobšinská zima 2018 – Informácia pre médiá

Posted on Posted in Aktuality, Dobšinská zima 2018

Ako už všetci dobre viete, do štartu úvodného podujatia seriálu RRP – Dobšinskej zimy 2018 ostáva už iba týždeň a pol. To je presne čas, kedy zverejnil organizátor akreditačný formulár pre médiá.

Ten je štandardný, ako na ostatných podujatiach konaných v priebehu sezóny. Napriek tomu by sme radi upresnili miesto, kde bude akreditácia médií prebiehať.

Zástupcovia médií, ktorí už v minulosti podujatie Dobšinská zima navštívili, už asi tušia, že akreditácie médií budú prebiehať v budove Kultúrneho domu v Dobšinej.

Samozrejme povinnosťou každého novinára je v prvom rade zaslať organizátorovi vyplnený akreditačný formulár (zverejnený na web stránke organizátora http://zima.dobsinskykopec.com/ v sekcii médiá) mailom na adresu media@dobsinskykopec.com. Následne po dojazde do Dobšinej je každý novinár povinný navštíviť tlačové stredisko, kde si oproti finančnej zálohe prevezme novinársku vestu. Tú musí mať pri výkone svojej práce neustále na sebe. Po ukončení Dobšinskej zimy 2018 každý novinár vestu vráti do tlačového strediska, kde mu bude vrátená finančná záloha. Tým však pre novinárov ich práca nekončí, keďže je nutné aby presne podľa akreditačných predpisov dokladovali organizátorovi svoju prácu, vykonanú v rámci podujatia Dobšinská zima 2018.

Podujatie Dobšinská zima 2018 odštartuje dňa 3.februára 2018. K dnešnému dňu je už prihlásených takmer päťdesiat súťažných posádok, čiže nielen novinári, ale aj fanúšikovia rally súťaží sa majú na čo tešiť.

Miro Majláth