Automobilová súťaž „Dobšinská zima 2019“ sa neuskutoční!

Posted on Posted in Aktuality

Vážení motoristickí priaznivci,
na základe porady Autoklubu EHC Dobšinský kopec so zástupcami Mesta Dobšiná a skutočností,
ktoré nastali v riešení otázok organizovania a financovania zimnej automobilovej súťaže sa
organizačný tím rozhodol ukončiť prípravy Dobšinskej zimy, ktorá bola plánovaná na termín 2.
február 2019.
Je nám ľúto vzniknutej situácie ale na základe vyhodnotenia viacerých činiteľov je naše rozhodnutie
nemenné, zároveň sa ospravedlňujeme súťažiacim a divákom, ktorí sa chceli na našich pretekoch
zúčastniť. Rozhodovali sme sa do poslednej chvíle a žiaľ nakoniec sme zvážili ďalej nepokračovať
v prípravách podujatia.
Ďakujeme za pochopenie Autoklub EHC Dobšinský kopec